Wysyłanie wiadomości marketingowo-informacyjnych

listopad 13th, 2012 | Posted by qaction.pl in 06. Wysyłanie wiadomości marketingowo-informacyjnych

W celu przeprowadzenia wysyłki wiadomości marketingowo-informacyjnych z menu Widok należy wybrać Kontrahenci.


Następnie zaznaczamy kontrahentów, do których chcemy utworzyć wiadomości marketingowo-informacyjne. Zaznaczenie wszystkich wyświetlonych kontrahentów jest możliwe poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszy na nagłówku kolumny V i wybranie opcji Zaznacz wszystko.

Po zaznaczeniu interesujących nas kontrahentów należy kliknąć na link Nowa wiadomość.

Użytkownik zostanie zapytany, czy na pewno chce utworzyć wiadomości do zaznaczonych kontrahentów.


W przypadku udzielenia twierdzącej odpowiedzi zostanie poproszony o wybranie odpowiedniego szablonu.


Następnie rozpocznie się proces przygotowywania wiadomości. Po jego zakończeniu z menu Widok należy wybrać Wiadomości przygotowane.


W tym miejscu użytkownik ma możliwość korekty wiadomości, ewentualnie jej usunięcia.

Aby zrealizować wysyłkę należy zaznaczyć wiadomości. Zaznaczenie wszystkich wiadomości jest możliwe poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszy na nagłówku kolumny V i wybranie opcji Zaznacz wszystko.

Wysłanie wiadomości nastąpi po kliknięciu linku Wyślij zaznaczone.

Po prawidłowo wykonanym procesie wysyłki, wiadomości zostaną przeniesione do modułu Wiadomości wysłane.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.