Po zainstalowaniu programu QWindykacja należy go uruchomić. W przypadku systemów operacyjnych Windows Vista, Windows 7 lub Windows 2008 Server należy na ikonie programu QWindykacja nacisnąć prawy klawisz myszy i wybrać polecenie Uruchom jako Administrator (Run as Administrator).

W pierwszym kroku należy skonfigurować połączenie do bazy danych programu Subiekt GT, do której użytkownik planuje wykorzystywać program.

Serwer – lokalizacja instancji serwera MS SQL, można znaleźć na pasku tytułowym programu Subiekt GT

Użytkownik – nazwa użytkownika serwera MS SQL, najczęściej przy instalacji standardowej jest to sa

Hasło – hasło użytkownika serwera MS SQL, najczęściej przy instalacji standardowej jest ono puste lub #InsERT#

Pobierz listę dostępnych baz – po wypełnieniu powyższych pól należy nacisnąć przycisk celem pobrania listy baz danych systemu InsERT GT

Baza danych – nazwa bazy danych, do której będzie podłączony program QWindykacja

Po wykonaniu powyższych czynności należy nacisnąć przycisk OK. Zostanie nawiązane połączenie z bazą danych i możliwa będzie praca z programem QWindykacja.