Wysyłanie wiadomości z pliku zewnętrznego

listopad 15th, 2012 | Posted by qaction.pl in 07. Wysyłanie wiadomości z pliku zewnętrznego | I. Instrukcja obsługi - (Możliwość komentowania Wysyłanie wiadomości z pliku zewnętrznego została wyłączona)

W celu przeprowadzenia wysyłki wiadomości na podstawie danych w pliku zewnętrznym z menu Widok należy wybrać Szablony wiadomości.

Następnie należy zaznaczyć szablon o typie szablonu jako Zewnętrzny plik.

Wyskoczy okno, w którym wskazujemy plik zawierający dane potrzebne do wysyłki.


Następnie rozpocznie się proces przygotowywania wiadomości. Po jego zakończeniu z menu Widok należy wybrać Wiadomości przygotowane.

W tym miejscu użytkownik ma możliwość korekty wiadomości, ewentualnie jej usunięcia.

Aby zrealizować wysyłkę należy zaznaczyć wiadomości. Zaznaczenie wszystkich wiadomości jest możliwe poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszy na nagłówku kolumny V i wybranie opcji Zaznacz wszystko.

Wysłanie wiadomości nastąpi po kliknięciu linku Wyślij zaznaczone.

Po prawidłowo wykonanym procesie wysyłki, wiadomości zostaną przeniesione do modułu Wiadomości wysłane.