Wersja 1.15.1

marzec 26th, 2013 | Posted by qaction.pl in Wersja 1.15.1 - (Możliwość komentowania Wersja 1.15.1 została wyłączona)
  • Dodano możliwość wysyłki wiadomości głosowych. Obecnie funkcjonalność jest dostępna przez smsapi.pl. W celu skorzystania z tej funkcjonalności w opcjach bramki SMS należy ustawić liczbę prób dostarczenia wiadomości głosowej (max. 6), czasu między próbami (między 30 a 120 minut) oraz głosu lektora. Ponadto w szablonie SMS należy zaznaczyć opcję „SMS głosowy”. Wiadomości głosowe są dostarczane w godzinach od 8 do 20.
  •  W szablonach wiadomości dodano znacznik <Kontrahent – E-mail>
  •  Dodano kolejne możliwości dynamicznego wyliczania pól liczbowych, np. w celu podania kosztów procesu windykacyjnego. W tym celu na końcu danego znacznika przed znakiem >, należy wstawić odpowiedni operator matematyczny i wartość liczbową.

Przykłady:

  • <Rozrachunki – Kwota pozostała do zapłaty +15 %słownie%waluta> – spowoduje dodanie 15 do kwoty pozostałej do zapłaty.
  • <Rozrachunki – Kwota pozostała do zapłaty -15> – spowoduje odjęcie 15 od kwoty pozostałej do zapłaty.
  • <Rozrachunki – Kwota pierwotna /2> – spowoduje podzielenie przez 2 kwoty pierwotnej