Kopiowanie opcji i szablonów z innej bazy

listopad 15th, 2012 | Posted by qaction.pl in 13. Kopiowanie opcji i szablonów z innej bazy - (Możliwość komentowania Kopiowanie opcji i szablonów z innej bazy została wyłączona)

Program umożliwia kopiowanie opcji i szablonów z innej bazy. Funkcja może być przydatna w przypadku wykorzystywania programu w wersji testowej. Po zakupie wersji pełnej umożliwia skopiowanie ustawień do bazy danych produkcyjnej.

Można być również wykorzystywana w przypadku zakupienia licencji na kilka podmiotów gospodarczych.

W tym celu z menu Ustawienia należy wybrać Kopiowanie opcji i szablonów z innej bazy.

W poniższym oknie wprowadzamy parametry połączenia z bazą danych źródłową.


Serwer – lokalizacja instancji serwera MS SQL, można znaleźć na pasku tytułowym programu Subiekt GT

Użytkownik – nazwa użytkownika serwera MS SQL, najczęściej przy instalacji standardowej jest to sa

Hasło – hasło użytkownika serwera MS SQL, najczęściej przy instalacji standardowej jest ono puste lub #InsERT#

Pobierz listę dostępnych baz – po wypełnieniu powyższych pól należy nacisnąć przycisk celem pobrania listy baz danych systemu InsERT GT

Baza danych – nazwa bazy danych, z której będą kopiowane ustawienia.

Po wykonaniu powyższych czynności należy nacisnąć przycisk OK. Zostanie nawiązane połączenie z bazą danych i rozpocznie się proces kopiowania ustawień i szablonów.

Użytkownik zostanie poproszony o potwierdzenie kilku operacji.

Pierwsza dotyczy nadpisania opcji związanych z kontem e-mail.

Druga dotyczy nadpisania opcji związanych z bramką SMS.

Trzecia dotyczy nadpisania pozostałych opcji programu.

W czwartym pytaniu użytkownik potwierdza chęć nadpisania szablonów wiadomości.

Na koniec program zapyta o nadpisanie ustawień automatycznego generowania i wysyłania wiadomości.

Odpowiedzi twierdzące na pytania powodują nadpisanie aktualnych ustawień, zaś przeczące w przypadku czwartego i piątego pytania dodanie rekordów do istniejących szablonów lub opcji generowania i wysyłania wiadomości.