Formatowanie wartości końcowych niektórych znaczników

listopad 15th, 2012 | Posted by qaction.pl in 15. Formatowanie wartości końcowych niektórych znaczników - (Możliwość komentowania Formatowanie wartości końcowych niektórych znaczników została wyłączona)

Klienci posiadający podpisane umowy na realizację płatności elektronicznych przez podmioty do tego upoważnione np. DotPay, Przelewy24.pl lub innych mają możliwość umieszczenia w treści wiadomości windykacyjnej odnośnika przekierowującego do strony realizacji płatności.

Przykładowo link do strony realizacji płatności poprzez Przelewy24.pl wygląda następująco:

\<https://sklep.przelewy24.pl/zakup.php?z24_id_sprzedawcy=000000&z24_kwota=<Rozrachunki - Kwota pozostała do zapłaty %F2%>&z24_nazwa=Zap%B3ata+za+faktur%EA+VAT nr <Rozrachunki - Numer faktury>&z24_language=pl&k24_kraj=PL&z24_crc=a0b1c2d3\>

Pierwszym warunkiem prawidłowego odniesienia jest umieszczenie znaku \ (backslash) przed nawiasem trójkątnym rozpoczynającym (<) i kończącym (>) odnośnik.

Niektóre systemy płatności wymagają też przekazania kwoty transakcji w odpowiednim formacie (np. w DotPay separatorem dziesiętnym jest znak . (kropka), zaś w Przelewy24.pl separator dziesiętny powinien być pominięty lub inaczej kwota transakcji przemnożona przez 100).

Dostosowując się do specyfikacji danego operatora użytkownik programu QWindykacja ma możliwość użycia akceptowanego formatu. W tym celu na końcu znacznika przed nawiasem kończącym (>) należy wpisać następujący ciąg znaków:

  • %f2% – jeśli nie ma być separatora dziesiętnego (odpowiada to przemnożeniu kwoty transakcji przez 100);
  • %f2%. – jeśli separatorem dziesiętnym ma być znak . (kropka) zamiast , (przecinek).
Przykładowy znacznik wygląda następująco:
  • <Rozrachunki – Kwota pozostała do zapłaty %F2%> – kwota pozostała do zapłaty bez separatora dziesiętnego
  • <Rozrachunki – Kwota pozostała do zapłaty %F2%.> – kwota pozostała do zapłaty z separatorem dziesiętnym w postaci znaku . (kropka).

Sposób budowy odnośnika, wymaganych parametrów określony jest w specyfikacji technicznej udostępnionej przez operatora systemu płatności.

Od wersji 1.11.0 programu QWindykacja możliwe jest również stosowanie linków graficznych lub z własnym opisem. Dotyczy to wiadomości w formacie HTML.

W tym celu należy najpierw przygotować link zgodnie ze specyfikacją powyżej pomijając początkowe znaki \< i końcowe \>.

Następnie w szablonie wiadomości należy wstawić tekst lub obrazek, który ma być odnośnikiem. Zaznaczyć go i nacisnąć kombinację klawiszy Crtl+K lub ikonę Odnośnik.

W oknie Edytuj odnośnik w polu adres należy wkleić przygotowany wcześniej link.

Po wprowadzeniu adresu należy nacisnąć klawisz OK.