Wersja 1.14.5

marzec 26th, 2013 | Posted by qaction.pl in Wersja 1.14.5 - (Możliwość komentowania Wersja 1.14.5 została wyłączona)
  • Dodano możliwość dynamicznego wyliczania pól liczbowych, np. w celu podania kosztów procesu windykacyjnego. W tym celu na końcu danego znacznika przed znakiem >, należy wstawić *0,1 co stanowić będzie 10% wartości wyliczanego pola.

Przykłady:

  • <Rozrachunki – Kwota pozostała do zapłaty *0,1 %słownie%waluta> – oznacza 10% kwoty pozostałej do zapłaty, zamienione na słowny odpowiednik.
  • <Rozrachunki – Kwota pozostała do zapłaty *0,1> – oznacza 10% kwoty pozostałej do zapłaty.
  • <Rozrachunki – Kwota pierwotna *1,25> – oznacza 125% kwoty pierwotnej