Wysyłanie wiadomości z pliku zewnętrznego

listopad 15th, 2012 | Posted by qaction.pl in 07. Wysyłanie wiadomości z pliku zewnętrznego | I. Instrukcja obsługi

W celu przeprowadzenia wysyłki wiadomości na podstawie danych w pliku zewnętrznym z menu Widok należy wybrać Szablony wiadomości.

Następnie należy zaznaczyć szablon o typie szablonu jako Zewnętrzny plik.

Wyskoczy okno, w którym wskazujemy plik zawierający dane potrzebne do wysyłki.


Następnie rozpocznie się proces przygotowywania wiadomości. Po jego zakończeniu z menu Widok należy wybrać Wiadomości przygotowane.

W tym miejscu użytkownik ma możliwość korekty wiadomości, ewentualnie jej usunięcia.

Aby zrealizować wysyłkę należy zaznaczyć wiadomości. Zaznaczenie wszystkich wiadomości jest możliwe poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszy na nagłówku kolumny V i wybranie opcji Zaznacz wszystko.

Wysłanie wiadomości nastąpi po kliknięciu linku Wyślij zaznaczone.

Po prawidłowo wykonanym procesie wysyłki, wiadomości zostaną przeniesione do modułu Wiadomości wysłane.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.