Personel

listopad 10th, 2013 | Posted by qaction.pl in 04. Personel

Administrator programu, który zamierza ograniczać dostęp użytkownikom do niektórych funkcji programu i zaznaczył opcję Program wymaga logowania ma możliwość zarządzania uprawnieniami.

W tym celu z menu Ustawienia należy wybrać pozycję Personel. Wyświetlona zostanie lista użytkowników programu Subiekt/Rewizor GT, którzy mają status Aktywny oraz posiadają uprawnienia (wymagane są wszystkie poniższe):

 • Rozrachunki wg dokumentów – URUCHOM MODUŁ
 • Rozrachunki wg kontrahentów – URUCHOM MODUŁ
 • Rozrachunki rozliczone – URUCHOM MODUŁ
 • Spłaty rozrachunków – URUCHOM MODUŁ
 • Rozrachunki z kontrahentem – URUCHOM MODUŁ

Aby zdefiniować uprawnienia należy w kolumnie Uprawnienia kliknąć link Zmień przy danych użytkownika programu. Zostanie otwarte poniższe okno:

Wyłączenie dostępu do wybranej funkcji w programie odbywa się za pomocą pola wyboru w kolumnie Dostęp.

Opis poszczególnych uprawnień użytkowników:

 • Pracownicy – URUCHOM MODUŁ – umożliwia wejście do widoku Pracownicy
 • Pracownicy – Nowa wiadomość – umożliwia utworzenie nowej wiadomości z poziomu widoku Pracownicy; uprawnienie podrzędne w stosunku do Pracownicy – URUCHOM MODUŁ
 • Kontrahenci – URUCHOM MODUŁ – umożliwia wejście do widoku Kontrahenci
 • Kontrahenci/pracownicy – Dodaj – umożliwia dodanie nowego kontrahenta (wraz z pracownikiem); uprawnienie podrzędne w stosunku do Kontrahenci – URUCHOM MODUŁ
 • Kontrahenci/pracownicy – Edytuj – umożliwia edytowanie danych kontrahenta i/lub pracownika; uprawnienie podrzędne w stosunku do Kontrahenci – URUCHOM MODUŁ
 • Kontrahenci – Nowa wiadomość – umożliwia utworzenie nowej wiadomości z poziomu widoku Kontrahenci; uprawnienie podrzędne w stosunku do Kontrahenci – URUCHOM MODUŁ
 • Rozrachunki – URUCHOM MODUŁ – umożliwia wejście do widoku Rozrachunki według dokumentów i Rozrachunki według kontrahentów
 • Rozrachunki – Nowa wiadomość – umożliwia utworzenie nowej wiadomości z poziomu widoku Rozrachunki według dokumentów i Rozrachunki według kontrahentów; uprawnienie podrzędne w stosunku do Rozrachunki – URUCHOM MODUŁ
 • Spłaty rozrachunków – URUCHOM MODUŁ – umożliwia wejście do widoku Spłaty rozrachunków
 • Spłaty rozrachunków – Nowa wiadomość – umożliwia utworzenie nowej wiadomości z poziomu widoku Spłaty rozrachunków; uprawnienie podrzędne w stosunku do Spłaty rozrachunków – URUCHOM MODUŁ
 • Wiadomości przygotowane – URUCHOM MODUŁ – umożliwia wejście do widoku Wiadomości przygotowane
 • Wiadomości przygotowane – Dodaj – umożliwia utworzenie nowej wiadomości z poziomu widoku Wiadomości przygotowane; uprawnienie podrzędne w stosunku do Wiadomości przygotowane – URUCHOM MODUŁ
 • Wiadomości przygotowane – Edytuj – umożliwia edycję wiadomości z poziomu widoku Wiadomości przygotowane; uprawnienie podrzędne w stosunku do Wiadomości przygotowane – URUCHOM MODUŁ
 • Wiadomości przygotowane – Usuń – umożliwia usunięcie wiadomości z poziomu widoku Wiadomości przygotowane; uprawnienie podrzędne w stosunku do Wiadomości przygotowane – URUCHOM MODUŁ
 • Wiadomości przygotowane – Wyślij – umożliwia wysłanie lub wydrukowanie wiadmości z poziomu widoku Wiadomości przygotowane; uprawnienie podrzędne w stosunku do Wiadomości przygotowane – URUCHOM MODUŁ
 • Wiadomości wysłane – URUCHOM MODUŁ – umożliwia wejście do widoku Wiadomości wysłane
 • Wiadomości wysłane – Przeglądaj – umożliwia podgląd (bez możliwości edycji) wiadomości z poziomu widoku Wiadomości wysłane; uprawnienie podrzędne w stosunku do Wiadomości wysłane – URUCHOM MODUŁ
 • Wiadomości wysłane – Powiel – umożliwia powielenie wiadomości z poziomu widoku Wiadomości wysłane; uprawnienie podrzędne w stosunku do Wiadomości wysłane – URUCHOM MODUŁ
 • Wiadomości wysłane – Usuń – umożliwia usunięcie wiadomości z poziomu widoku Wiadomości wysłane; uprawnienie podrzędne w stosunku do Wiadomości wysłane – URUCHOM MODUŁ
 • Wiadomości wysłane – Aktualizuj statusy SMS – umożliwia pobranie statusów w wiadomości SMS z poziomu widoku Wiadomości wysłane; uprawnienie podrzędne w stosunku do Wiadomości wysłane – URUCHOM MODUŁ
 • Szablony wiadomości – URUCHOM MODUŁ – umożliwia wejście do widoku Szablony wiadomości
 • Szablony wiadomości – Dodaj – umożliwia utworzenie szablonu wiadomości z poziomu widoku Szablony wiadomości; uprawnienie podrzędne w stosunku do Szablony wiadomości – URUCHOM MODUŁ
 • Szablony wiadomości – Edytuj – umożliwia edycję szablonu wiadomości z poziomu widoku Szablony wiadomości; uprawnienie podrzędne w stosunku do Szablony wiadomości – URUCHOM MODUŁ
 • Szablony wiadomości – Usuń – umożliwia usunięcie szablonu wiadomości z poziomu widoku Szablony wiadomości; uprawnienie podrzędne w stosunku do Szablony wiadomości – URUCHOM MODUŁ
 • Szablony wiadomości – Nowa wiadomość – umożliwia utworzenie wiadomości z pliku zewnętrznego z poziomu widoku Szablony wiadomości; uprawnienie podrzędne w stosunku do Szablony wiadomości – URUCHOM MODUŁ
 • Parametry połączenia – umożliwia konfigurację połączenia z bazą danych programu Subiekt/Rewizor GT
 • Opcje – umożliwia parametryzację programu
 • Konfiguracja automatycznego generowania i wysyłki/drukowania wiadomości – umożliwia konfigurację automatycznego generowania i wysyłki/drukowania wiadomości
 • Konfiguracja przedziałów analizy rozrachunków – umożliwia konfigurację przedziałów analizy rozrachunków
 • Kopiowanie opcji i szablonów z innej bazy – umożliwia kopiowanie opcji i szablonów z innej bazy danych
 • Autowysyłka – umożliwia włączanie/wyłączanie opcji Autowysyłki

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.