Wersja 1.14.0

luty 13th, 2013 | Posted by qaction.pl in Wersja 1.14.0
  • W opcjach programu na zakładce „E-mail” dodano pole Adres e-mail oraz checkboxa „Nie wysyłaj kopii”.
  • W opcjach programu na zakładce „Wiadomości” dodano parametr „Nie generuj wiadomości automatycznych dla korekt faktur zakupu”. Dotychczas, jeśli do faktury zakupu była wystawiona korekta zmniejszająca to tworzony był rozrachunek jako należność. Powodowało to jego uwzględnianie przy generowaniu wiadomości. Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że dla takiej należności wiadomość nie zostanie wygenerowana i wysłana.
  • Dodano obsługę tzw. korekty kosztów. W Konfiguracji automatycznego generowania i wysyłania/drukowania wiadomości dodano nowe pole „Długość terminu płatności”.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.