Wersja 1.16.1

kwiecień 17th, 2013 | Posted by qaction.pl in Wersja 1.16.1
  1. Na widoku Kontrahenci dodano opcje: Dodaj, Edytuj. Do skorzystania z tej funkcjonalności konieczne jest posiadanie licencji na Sferę do Subiekta GT.
  2. W opcjach programu na zakładce Inne dodano pole wyboru: Program wymaga logowania – w przypadku zaznaczenia tej opcji program będzie wymagał wybrania użytkownika i wprowadzenia hasła. Użytkownicy i hasła są pobierani z bazy programu Subiekt i/lub Rewizor na której pracuje program QWindykacja. Po zaznaczeniu tej opcji należy ponownie uruchomić program. W przypadku zaznaczenia powyższej opcji z programem QWindykacja będą mogli pracować użytkownicy, którzy posiadają uprawnienia (wymagane są wszystkie poniższe):Rozrachunki wg dokumentów – URUCHOM MODUŁ, Rozrachunki wg kontrahentów – URUCHOM MODUŁ, Rozrachunki rozliczone – URUCHOM MODUŁ, Spłaty rozrachunków – URUCHOM MODUŁ, Rozrachunki z kontrahentem – URUCHOM MODUŁ.
  3. Dodano obsługę SMS głosowych dla operatora SerwerSMS.pl
  4. W szablonach wiadomości dodano nowe znaczniki <Rozrachunki – Kwota pierwotna netto>, <Rozrachunki – Kwota pierwotna VAT> pozwalające na pobranie informacji o kwocie netto i podatku VAT. Opcja może być przydatna przy zawiadamianiu kontrahentów o zamiarze korekty podatku VAT z tytułu nieuregulowanych płatności.
  5. Powiększono czcionkę na opcjach nawigacyjnych, np. Dodaj, Edycja, Nowa wiadomość, itp.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.