Wersja 1.21.0

czerwiec 16th, 2013 | Posted by qaction.pl in Wersja 1.21.0 - (Możliwość komentowania Wersja 1.21.0 została wyłączona)
  1. Na widokach Rozrachunki według dokumentów i Rozrachunki według kontrahentów przy polu wyboru Kontrahent dodano wyszukiwarkę wywoływaną przyciskiem […]. Pozwala ona na wyszukiwanie kontrahenta nie tylko po nazwie lub symbolu, ale również innych danych, np. adresie.
  2. Dodano nowy moduł Analiza rozrachunków. Pozwala on na wysyłanie np. do właściciela firmy, dyrektora ds. finansowych lub innych osób skondensowanych informacji o liczbie niezapłaconych dokumentów, liczbie kontrahentów dłużników, wartości niezrealizowanych płatności, średnim czasie przeterminowania.
    Moduł pozwala na ustawienie dowolnych przedziałów przeterminowania rozrachunków do analizy. Wiadomości mogą być tworzone w sposób ręczny lub w tzw. trybie Autowysyłki.
  3. Zaktualizowano instrukcję obsługi programu.