Wersja 1.16.1

kwiecień 17th, 2013 | Posted by qaction.pl in Wersja 1.16.1 - (Możliwość komentowania Wersja 1.16.1 została wyłączona)
  1. Na widoku Kontrahenci dodano opcje: Dodaj, Edytuj. Do skorzystania z tej funkcjonalności konieczne jest posiadanie licencji na Sferę do Subiekta GT.
  2. W opcjach programu na zakładce Inne dodano pole wyboru: Program wymaga logowania – w przypadku zaznaczenia tej opcji program będzie wymagał wybrania użytkownika i wprowadzenia hasła. Użytkownicy i hasła są pobierani z bazy programu Subiekt i/lub Rewizor na której pracuje program QWindykacja. Po zaznaczeniu tej opcji należy ponownie uruchomić program. W przypadku zaznaczenia powyższej opcji z programem QWindykacja będą mogli pracować użytkownicy, którzy posiadają uprawnienia (wymagane są wszystkie poniższe):Rozrachunki wg dokumentów – URUCHOM MODUŁ, Rozrachunki wg kontrahentów – URUCHOM MODUŁ, Rozrachunki rozliczone – URUCHOM MODUŁ, Spłaty rozrachunków – URUCHOM MODUŁ, Rozrachunki z kontrahentem – URUCHOM MODUŁ.
  3. Dodano obsługę SMS głosowych dla operatora SerwerSMS.pl
  4. W szablonach wiadomości dodano nowe znaczniki <Rozrachunki – Kwota pierwotna netto>, <Rozrachunki – Kwota pierwotna VAT> pozwalające na pobranie informacji o kwocie netto i podatku VAT. Opcja może być przydatna przy zawiadamianiu kontrahentów o zamiarze korekty podatku VAT z tytułu nieuregulowanych płatności.
  5. Powiększono czcionkę na opcjach nawigacyjnych, np. Dodaj, Edycja, Nowa wiadomość, itp.